[اسم]

kitchen paper

/ˈkɪtʃɪn peɪpər/
غیرقابل شمارش

1 دستمال لوله‌ای آشپزخانه

مترادف و متضاد kitchen roll kitchen towel paper towel
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان