[اسم]

Knickerbocker Glory

/ˌnɪkərbɑːkər ˈɡlɔːri/
قابل شمارش

1 دسر بستنی با میوه و خامه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان