[اسم]

large intestine

قابل شمارش

1 روده بزرگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: روده بزرگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان