[اسم]

large soda

/lɑrʤ ˈsoʊdə/
قابل شمارش

1 سودای بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان