[عبارت]

leave in the dust

/liv ɪn ðə dʌst/

1 با سرعت از کنار کسی رد شدن (اتومبیل)

informal
  • 1. We left them in the dust.
    1 . با سرعت از کنارشان رد شدیم.
توضیحاتی در رابطه با leave in the dust
leave in the dust یا در خاک رها کردن، به معنای با سرعت زیاد، با اتومبیل از کنار کسی عبور کردن است. به طوری که به دلیل سرعت بالا، جلوی اتومبیل جا مانده، خاک بلند شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان