[اسم]

lecture notes

/ˈlɛkʧər noʊts/
غیرقابل شمارش

1 یادداشت‌ها (برداشته شده از یک سخنرانی)

  • 1.I typed up my lecture notes.
    1. یادداشت‌های را تایپ کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان