[اسم]

lighting engineer

/ˈlaɪtɪŋ endʒɪnɪr/
قابل شمارش

1 نورپرداز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان