[اسم]

lightning rod

/ˈlɑɪt·nɪŋ ˌrɑd/
قابل شمارش

1 برق‌گیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: برق‌گیر
مترادف و متضاد lightning conductor
  • 1.Franklin's letter about lightning rod was read to the Society.
    1. نامه "فرانکلین" درباره برق‌گیر برای مردم جامعه خوانده شد.
توضیح درباره اصطلاح lightning rod
اصطلاح lightning rod به معنای "برق‌گیر" به میله‌های فلزی گفته می شود که در بالای ساختمان‌ها نصب می‌شوند تا با برخورد صاعقه با این میله‌ها از برخورد مستقیم صاعقه به خانه جلوگیری شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان