[اسم]

local food

/ˈloʊkəl fud/
غیرقابل شمارش

1 غذای محلی

  • 1.When you are there, try the local food.
    1. وقتی آنجا هستی، غذای محلی را امتحان کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان