[عبارت]

long and hard

/lɔŋ ænd hɑrd/

1 کامل و جامع کاملا

  • 1.He had thought long and hard before getting involved with the project.
    1. او قبل از درگیر شدن در پروژه کاملاً راجع به آن فکر کرده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان