[اسم]

long shot

/lˈɑːŋ ʃˈɑːt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نمای دور

معادل ها در دیکشنری فارسی: نمای دور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان