[اسم]

lorry driver

/ˈlɔri ˈdraɪvər/
قابل شمارش

1 راننده کامیون

معادل ها در دیکشنری فارسی: راننده کامیون
  • 1.My father is a lorry driver.
    1. پدرم راننده کامیون است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان