[اسم]

low blood pressure

/loʊ blʌd ˈprɛʃər/
غیرقابل شمارش

1 فشار خون پایین

  • 1.to have low blood pressure
    1. فشار خون پایین داشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان