[اسم]

low profile

قابل شمارش

1 کناره‌گیری

[صفت]

low profile

قابل مقایسه

2 پنهانی دور از توجه عموم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان