[اسم]

loyalty card

/ˈlɔɪəlti kɑːrd/
قابل شمارش

1 کارت مشتریان (فروشگاه‌ها)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان