[اسم]

mail carrier

/meɪl ˈkæriər/
قابل شمارش

1 نامه‌بر پستچی

مترادف و متضاد mailman
  • 1.I'm just a mail carrier.
    1. من فقط یک نامه‌بر هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان