[اسم]

main character

/meɪn ˈkɛrɪktər/
قابل شمارش

1 شخصیت اصلی (فیلم، کتاب و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان