[اسم]

main clause

قابل شمارش

1 جمله‌ی پایه جمله‌ی اصلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جمله پایه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان