[اسم]

main floor

/meɪn flɔr/
قابل شمارش

1 طبقه اصلی

  • 1.American art, and temporary exhibitions are on the Main Floor.
    1. هنر آمریکایی و نمایشگاه‌های موقت در طبقه اصلی دائر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان