[اسم]

marriage of convenience

/ˈmɛrɪʤ ʌv kənˈvinjəns/
قابل شمارش

1 ازدواج مصلحتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان