[فعل]

to marry off

/ˈmɛri ɔf/
فعل گذرا
[گذشته: married off] [گذشته: married off] [گذشته کامل: married off]

1 شوهر دادن زن دادن

  • 1.Marry off your son when you wish and marry off your daughter when you can.
    1. پسرت را هر زمان که دوست داری زن بده و دخترت را هر زمان که می‌توانی شوهر بده.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان