[اسم]

massive hit

/ˈmæsɪv hɪt/
قابل شمارش

1 ترانه بسیار موفق و محبوب ترانه بسیار معروف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان