[اسم]

meadow saffron

/mˈɛdoʊ sˈæfɹɑːn/
قابل شمارش

1 گل حسرت (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل حسرت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان