[اسم]

medical school

/ˈmedɪkl skuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانشگاه پزشکی

مترادف و متضاد med school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان