[اسم]

medical school

/ˈmedɪkl skuːl/
قابل شمارش

1 دانشگاه پزشکی

مترادف و متضاد med school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان