[عبارت]

meet deadlines

/mit ˈdɛˌdlaɪnz/

1 سر موعد کاری را انجام دادن

  • 1.I need to meet all my deadlines.
    1. باید سر موعد به تمام کارهایم برسم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان