[عبارت]

meet objectives

/mit əbˈʤɛktɪvz/

1 رسیدن به اهداف

  • 1.How can I meet my objectives?
    1. چطور می‌توانم به اهدافم برسم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان