[فعل]

to meet up

فعل گذرا و ناگذر

1 ملاقات کردن گرد هم آمدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ملاقات کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان