[اسم]

meeting house

/ˈmiːtɪŋ haʊs/
قابل شمارش

1 پرستشگاه عبادتگاه

  • 1.A large meeting house still stands in the historic district of the city.
    1. یک پرستشگاه بزرگ هنوز در بخش تاریخی شهر پابرجا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان