[اسم]

military service

/ˈmɪləˌtɛri ˈsɜrvəs/
غیرقابل شمارش

1 خدمت سربازی خدمت نظامی

  • 1.Compulsory military service
    1. خدمت سربازی اجباری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان