[اسم]

minty flavor

/mˈɪnti flˈeɪvɚ/
قابل شمارش

1 طعم نعنایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان