[اسم]

minus sign

قابل شمارش

1 علامت تفریق علامت منفی

معادل ها در دیکشنری فارسی: منها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان