[اسم]

missed call

/mɪst kɔl/
قابل شمارش

1 تماس از دست رفته

  • 1.I have three missed call.
    1. من سه تماس از دست رفته دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان