[اسم]

missing person

/ˌmɪsɪŋ ˈpɜːrsn/
قابل شمارش
[جمع: missing persons]

1 گمشده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفقودالاثر گمشده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان