[اسم]

natural disaster

/ˈnæʧərəl dɪˈzæstər/
قابل شمارش

1 بلای طبیعی

  • 1.A natural disaster is an event that is caused by the natural forces of the Earth.
    1. بلای طبیعی اتفاقی است که به‌خاطر نیروهای طبیعی زمین به وقوع می‌پیوندد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان