[اسم]

night crawler

/nˈaɪt kɹˈɔːlɚ/
قابل شمارش

1 شبگرد شبرو

معادل ها در دیکشنری فارسی: شبگرد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان