[اسم]

night owl

/naɪt aʊl/
قابل شمارش

1 آدم شب‌زنده‌دار

informal
  • 1.You're a real night owl, aren't you?
    1 . خیلی آدم شب‌زنده‌داری هستی، مگه نه؟
توضیحاتی در رابطه با night owl
night owl یا جغد شب، به فردی گفته می‌شود که دوست دارد شب‌ها تا دیروقت بیدار بماند و اشاره به شب بیداری جغد دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان