[اسم]

night shift

/nˈaɪt ʃˈɪft/
قابل شمارش

1 شیفت شب

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیفت شب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان