[اسم]

nom de plume

/nˈɑːm də plˈuːm/
قابل شمارش

1 تخلص نام هنری، اسم مستعار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان