[جمله]

Now it's time to grate the potatoes.

/naʊ ɪts taɪm tu greɪt ðə pəˈteɪtoʊz./

1 اکنون نوبت آن است که سیب زمینی ها را رنده کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان