[اسم]

offshore wind

قابل شمارش

1 باد ساحلی (بادی که از ساحل به دریا می‌وزد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان