[عبارت]

oh dear

/oʊ dɪr/

1 ای وای ای داد بیداد، خدایا

old use
مترادف و متضاد Dear me Dear oh dear
  • 1.‘I think I’m getting a cold.’ ‘Oh dear!’
    1. «فکر کنم دارم سرما می‌خورم.» «ای داد بیداد!»
  • 2.Oh dear, I’ve broken the lamp.
    2. ای وای، آباژور را شکستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان