[اسم]

oil can

/ˈɔɪl kˈæn/
قابل شمارش

1 روغندان

معادل ها در دیکشنری فارسی: روغندان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان