[اسم]

oil exports

/ˈɔɪl ˈɛkspoːɹts/
غیرقابل شمارش

1 صادرات نفتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان