[اسم]

oil paint

/ˈɔɪl peɪnt/
قابل شمارش

1 رنگ روغن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رنگ روغن
مترادف و متضاد oil color
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان