[اسم]

oil paint

/ˈɔɪl peɪnt/
قابل شمارش

1 رنگ روغن

مترادف و متضاد oil color
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان