[اسم]

oil rig

/ɔɪl rɪg/
قابل شمارش

1 دکل نفتی دکل حفاری (نفت)

معادل ها در دیکشنری فارسی: سکوی نفت
  • 1.A giant oil rig
    1. یک دکل نفتی عظیم [بسیار بزرگ]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان