[اسم]

oil slick

قابل شمارش

1 لکه نفت (در سطح دریا) لکه نفتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان