[قید]

once more

/wʌns mɔr/
غیرقابل مقایسه

1 یک بار دیگر دوباره

مترادف و متضاد once again one more time
  • 1. Could you repeat that once more?
    1 . می‌توانید آن را دوباره تکرار کنید؟
  • 2. I would like to see her once more before my death.
    2 . قبل از مرگم، دوست دارم او را یک بار دیگر ببینم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان