[اسم]

onion ring

/ˈʌnjən rɪŋ/
قابل شمارش

1 پیاز حلقه‌ای سوخاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان