[اسم]

only child

/ˈoʊnli ʧaɪld/
قابل شمارش

1 تک فرزند یکی یکدانه

  • 1. I am an only child.
    1 . من تک فرزند هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان