[عبارت]

only just

/ˈoʊnli ʤʌst/

1 تازه همین الان درست همین لحظه

  • 1.We've only just arrived.
    1. ما تازه همین الان رسیدیم.

2 به‌زور

  • 1.He only just caught the train.
    1. او به‌زور توانست خودش را به قطار برساند.
  • 2.I can afford it, but only just.
    2. می‌توانم پولش را بدهم، اما به‌زور.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان